Mjölkfabriken

I reklamens värld är mjölkfabriken soldränkta hagar, röda ladugårdar och strävsamma bönder. Men det finns en del saker som inte får plats i branschens propaganda.

Illustration föreställande en ko och en kalv
  • Kor kommunicerar genom kroppsspråk, dofter och ett flertal olika läten.
  • Kor har bra ansiktsminne. Förutom att kunna se skillnad på varandra så ser de även skillnad på människor och andra djur som får, getter och hästar.
  • Kor som har en nära relation ägnar sig gärna åt ömsesidig putsning, som att slicka varandra och gnugga ansiktet mot den andra.
  • Kor är hängivna mödrar och kan gå långa sträckor i försök att hitta sin kalv.
  • Kor formar starka band till sina nära och kära. Om hon får en kvigkalv lever de oftast hela livet ihop.

Hur mjölk blir till

Illustration föreställande en kalv som diar Illustration föreställande en kalv som diar

Har du funderat på varför en ko får mjölk i sitt juver? Kor producerar, precis som människor och andra däggdjur, mjölk för att de fött ett barn.

Illustration föreställande en ko som insimineras Illustration föreställande en ko som insimineras

Kon i mjölkindustrin insemineras, är dräktig i nio månader och sedan föder hon en kalv.

Illustration föreställande en kalv i en ensambox Illustration föreställande en kalv i en ensambox

Hennes unge får inte dia. Kalven tas från henne direkt efter födseln eller efter ett dygn eftersom mjölken ska drickas av människor. Den nyfödda kalven placeras oftast i en ensambox på en kvadratmeter.

Kalvarna

All mjölkproduktion i Sverige idag, även ekologisk, bygger på att en kalv tas från sin mamma. För att behålla mjökproduktionen hög insemineras korna så att de föder en kalv om året.

Den första tiden av sitt liv, upp till två månader, lever kalvarna i ensamboxar. Efter det får kalvarna gå tillsammans med andra kalvar. Kalvar upp till sex månaders ålder får hållas inomhus, även på sommaren.

Kalvar sticker ut sina huvuden ur små burliknande boxar
Kalvarna lever den första tiden ensamma i små boxar.

Kvigkalvar insemineras vid 15 månaders ålder för att, precis som sina mödrar, bli mjölkkor. Tjurkalvar säljs ofta vidare och slaktas när de är 18 månader gamla.

Ett tiotal unga tjurar i samma trånga, avlånga box tittar nyfiket mot kameran
Tjurkalvar räknas som en biprodukt inom mjölkindustrin. De flesta lever hela sina liv inomhus, i trånga gruppboxar som den här.

Kor hålls instängda

I mjölkreklamen går korna oftast ute. I verkligheten står de instängda större delen av livet. Den som följer minimireglerna om bete har korna inomhus över 90 procent av deras livstid. Runt en femtedel av korna i Sverige står uppbundna. De har då en snara runt halsen och kan inte vända sig om eller gå. De kan endast ligga ner och stå upp.

Rader med fastbundna, stående kor och en liggande ko med kedja om halsen
Uppbundna kor kan inte ens klia sig.
En ko tittar in i kameran. Bakom syns betonggolv, liggande kor i bås och en vacker sommardag utanför fönstret
Alternativet till uppbundet kallas lösdrift och är också mycket begränsande.

De kor som går i lösdriftssystem kan röra sig i en ladugård inomhus. Men även här är utrymmet och valmöjligheterna mycket begränsade. Golvet är hårt och gångarna trånga. Mjölkbranschen påstår att lösdrift inomhus är lika bra eller bättre än bete, och jobbar för att kor som går i lösdrift inte ska få komma ut alls.

Framavlade kor

Livet i ladugården är intensivt. Det gäller att producera för att få leva. Mjölkföretagen har länge avlat för kor med högre och högre mjölkproduktion. Idag producerar en ko dubbelt så mycket mjölk som för femtio år sedan.

Kor som mjölkas i mjölkmaskiner
Den höga mjölkproduktionen är en hård belastning för kroppen.

En stor del av alla kor i Sverige drabbas av juverinflammation – en sjukdom som är nära förbunden med hög mjölkproduktion

Närbilder på stora, gungande juver
Kornas juver blir mycket stora och tunga av den höga produktionen.

Kor som slaktas

En ko kan leva länge, i 20-25 år. De flesta kor i mjölkindustrin slaktas när de är runt 5 år, på grund av juverinflammation, dålig fruktsamhet och för att de ersätts med sina mer produktiva döttrar. Korna hamnar då, liksom tjurkalvarna, i köttdisken.

Ko på slakteri som föses framåt
Mjölkkornas liv slutar på slakteriet.
Kor på slakteri, en som tittar på en annan som hänger i ett ben
En stor del av nötköttet kommer från mjölkindustrin.
60%
av allt nötkött som säljs i butikerna kommer från tjurkalvar och uttjänta mjölkkor.

Känns det här rätt?

Fria kor och kalvar framför en raserad djurfabrik

Tycker du att det är rätt att kor stängs in, utnyttjas och fråntas sina barn för att vi ska kunna dricka deras mjölk?

Många ser djur som produkter till för människor att utnyttja. Vi måste ändra vårt sätt att se på de andra djuren. Ett första steg är att inte se dem som mat. Att bli vegan är det enklaste och viktigaste vi kan göra för djuren.
Ta ställning!

Vi hoppas att du ska ta ställning – för djuren:

Berätta för dina vänner hur det ser ut i djurfabriken: