Grisfabriken

Grisar är sociala, nyfikna och intelligenta djur. Ändå stänger vi in dem i miljöer som är så tråkiga att grisarna utvecklar störda beteenden.

Illustration föreställande en gris
  • Grisar är kända för sin intelligens, nyfikenhet och uppfinningsrikedom.
  • Grisar äter allt möjligt och letar för det mesta mat med sin starka nos.
  • Grisar kan bland annat spela tv-spel, förstå hur speglar fungerar och lura varandra.
  • Grisar pratar hela tiden. De skäller för att varna och grymtar för att hålla kontakt med flocken.

Betonggolv och kal miljö

Grisarna lever hela sina liv instängda i grisfabriken, hänvisade till hårda betonggolv och kala miljöer. Ju större de växer sig, desto mindre plats får de. Tio grisar hålls på nio kvadratmeter tills de väger över hundra kilo.

Översikt över ett stall med grisar i boxar
Det är trångt och ofta smutsigt i boxarna.
Närbild på grisar som går omkring i en trång box
Grisarna undersöker varje del av boxen och varandra för att ha något att göra.

För de nyfikna grisarna är den stimulansfattiga miljön en mardröm. Sysslolösheten leder till frustration, som i sin tur leder till störda beteenden.

En gris med blodiga tuggade öron, en annan som helt saknar svans.
Det är inte ovanligt att grisar biter på varandras svansar och öron, eftersom de inte har något annat att tugga på.

Suggorna

Det är suggorna som producerar råvaran i grisfabriken: kultingarna. Målet är att de ska föda så många ungar som möjligt. Naturligt har suggor 8 spenar och får 4-5 ungar. Suggorna i grisindustrin har ofta 16 spenar och får 10-15 ungar. Många kultingar föds underutvecklade och klarar sig inte.

Kultingar som diar intill en död kulting
Nästan en femtedel av alla kultingar dör innan fem veckors ålder.
Sugga med liggsår
Att ge di till så många ungar gör att suggorna magrar av och får liggsår.

Ungarna och suggan skiljs åt redan efter några veckor för att suggan ska kunna bli dräktig igen.

En ensam sugga bakom galler blickar in i kameran
Suggan görs genast dräktig och föder snart en ny kull.
En ung gris buffar på magen på ett syskon
De små grisarna försöker ibland dia på varandra i avsaknad av sin mamma.

Griskultingar

När grisarna är bara sex månader gamla skickas de till slakt. Då är de barn, på väg att bli vuxna.

En transportbil dockar mot slakteriet och grisar lastas av
Transporten till slakteriet är ofta första gången grisarna är utomhus.
En gris som väntar på slakt tittar mot en annan gris som livlös hänger i ena bakbenet
Varje dag slaktas över 7000 grisar i Sverige.

Känns det här rätt?

Fria grisar framför en raserad djurfabrik

Tycker du att det är rätt att grisar stängs in och dödas bara för att människor ska äta upp dem – trots att vi inte behöver?

Många ser djur som produkter till för människor att utnyttja. Vi måste ändra vårt sätt att se på de andra djuren. Ett första steg är att inte se dem som mat. Att bli vegan är det enklaste och viktigaste vi kan göra för djuren.
Ta ställning!

Vi hoppas att du ska ta ställning – för djuren:

Berätta för dina vänner hur det ser ut i djurfabriken: