Fiskfabriken

Trots att fiskar är vardagsmat för många människor är det få som vet något om de simmande djuren. Många ser inte fiskar som kännande varelser.

Det finns många fördomar mot fiskar – som att de är dumma och inte har samma känslor som andra djur. Det är inte sant. Forskning har slagit fast att fiskar, precis som andra djur, är smarta och kan känna smärta och rädsla.

Illustration föreställande en guldfisk Illustration föreställande en abborre Illustration föreställande en lax
  • Det finns över 30 000 olika arter av fiskar. Olika fiskarter kan vara lika olika som elefanter och fladdermöss.
  • Fiskar kommunicerar med ljud som människor inte kan höra.
  • Fiskar kan uppleva smärta, rädsla och stress.
  • Fiskar har bra minne!
  • Många fiskar tycker om att röra vid varandra, med fenorna eller hela kroppen.

Djurfabriker för fiskar

Fiskfabriken är en bassäng på land eller en bur i havet. Hälften av allt fiskkött som äts av människor kommer från djur som fötts upp på det sättet. På fiskodlingen hålls djuren i en karg, oföränderlig miljö.

Långa rader med låga kar med fiskyngel
Som yngel lever fiskarna i kar inomhus.
En bur i havet med ett stim av stora fiskar i
Tusentals individer tvingas leva tätt intill varandra i samma inhägnad.

Vilda laxfiskar lever till största delen ensamma och har stort behov av utrymme.

Närbilder på fiskar som trängs under vatten
Trängseln i fiskodlingarna leder till stress, sjukdomar, beteendestörningar och slagsmål.

Statistik över fiskindustrin

Varje år fångas flera miljarder vilda fiskar i svenska vatten. Exakt hur många individer det rör sig om går inte att veta, eftersom fiskarna bara räknas i kilo. Men de är många gånger fler än alla fabriksuppfödda djur tillsammans.

Maskin som visar hur små fiskar blir mat åt stora fiskar i industrin

Större delen av de fångade fiskarna används som foder till andra djur, främst till andra fiskar. Fiskar är de enda köttätande djur som hålls för livsmedelsproduktion. De matas framförallt med fiskmjöl gjort på viltfångade fiskar. Eftersom de fångade fiskarna ofta är små, går det åt väldigt många för att föda en enda odlad fisk.

Slakt av fiskar

Fiskarna tvingas leva i fiskfabrikens stimulansfattiga och stressiga miljö i mellan två och fem år. Då anses de tillräckligt stora för att slaktas. Enligt lag ska alla djur som föds upp i fångenskap bedövas innan slakt. Detta gäller även för fiskarna. Fiskarna sänks ner i koldioxidmättad vätska vilket leder till panikkänslor och frätskador.

Soptunnor fyllda med vatten och fiskar
Koldioxidgas pumpas ner i vattnet.
Närbild på fiskar som kastar sig upp ur bubblande vatten
Fiskarna försöker fly från smärtan.

Det krävs 10 minuter i koldioxiden för att fiskarna ska tappa medvetandet. De flesta som slaktar väntar bara ett par minuter eftersom köttkvaliteten annars försämras.

En sprattlande fisk får halsen uppskuren med en kniv
Många fiskar är vid fullt medvetande, men förlamade, när de får gälarna uppskurna.
En tunna fylld med blodigt vatten och ännu levande fiskar
Det leder till en långsam och plågsam död.

Hanteringen av fiskar är ofta fullständigt hänsynslös. Det verkar fortfarande vara många som tror att fiskar inte kan känna smärta.

En soptunna utan vatten med en levande fisk på botten
På en fiskodling vi besökte lät personalen en del fiskar kvävas till döds.
En soptunna utan vatten med många sprattlande fiskar
Flera minuter senare kämpar fiskarna fortfarande för att andas.

Känns det här rätt?

Fria fiskar simmar i havet

Tycker du att det är rätt att fiskar plågas och dör för att vi ska äta upp dem – trots att vi inte behöver?

Många ser djur som produkter till för människor att utnyttja. Vi måste ändra vårt sätt att se på de andra djuren. Ett första steg är att inte se dem som mat. Att bli vegan är det enklaste och viktigaste vi kan göra för djuren.
Ta ställning!

Vi hoppas att du ska ta ställning – för djuren:

Berätta för dina vänner hur det ser ut i djurfabriken: